ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

ខ្សែបំពង់ពន្លូតសន្លឹក Jwell HIPS / GPPS ត្រូវបានតំឡើងនិងសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់អតិថិជនអឺរ៉ុប

ពេលវេលា: 2021-06-09 សេចក្តីអធិប្បាយ: 57

Although the world wide Corona virus spreading hasn’t been finished, Jwell sent engineer abroad to Serbia customer’s factory for doing the installation and testing for HIPS sheet extrusion line. Customer is very satisfied with Jwell machine’s quality as well as the aftersales service.

1
2

FYI: ABS、HIPS/GPPS Refrigerator sheet has wide application in production of refrigerator door and inner gallbladder, drawers, water dispensers, etc. Jwell can provide a complete solution for this project. Please click here for more information:
https://www.jwellextrusion.com/Plastic-plate--sheet-extrusion-line/abships-singlemulti-layer-plate-extrusion-line

3

4

ប្រភេទក្តៅ