ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

JWELL អញ្ជើញអ្នកទៅកាន់ពិព័រណ៍ Canton លើកទី 134

ពេលវេលា: 2023-10-15 សេចក្តីអធិប្បាយ: 73

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញចិនលើកទី១៣៤ (ពិព័រណ៍ Canton)

នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៩ តុលា នៅក្វាងចូវ!


យើងនឹងចែករំលែកអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីរបស់យើង។

ដំណោះស្រាយពេញលេញសម្រាប់បច្ចេកវិជ្ជាបន្ថែមប្លាស្ទិក


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

ទស្សនាស្តង់របស់យើង។


Hall 20.1M31-33,N12-14

សាល 18.1J30-33

សាល 20.1M16

IMG_1395


ប្រភេទក្តៅ