ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

JWELL នឹងចូលរួមពិព័រណ៌ប្លាស្ទិកដែលអាចបំបែកបានជាសាកលនៅទីក្រុង Hainan នៅថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើង!

ពេលវេលា: 2021-06-21 សេចក្តីអធិប្បាយ: 160

នៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងអំឡុងពេលការតាំងពិពណ៌ផ្លាស្ទិចដែលអាចបំប្លែងបានជីវគីមី JWELL Machinery នឹងនាំយកផ្នែកស្នូលនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មការពារបរិស្ថាន PLA/PET នៃម៉ាស៊ីន calendering XNUMX វិល និងការតាំងពិពណ៌ផ្សេងទៀត ទៅកាន់ពិព័រណ៍ និងកម្មវិធីតាំងពិពណ៌ប្លាស្ទិកជីវសាស្ត្រ Hainan ដើម្បីផ្តល់នូវ ឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជននូវប្រតិបត្តិការខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃឧបករណ៍ទំនើប។

Bio degradable material


PLA sheet1

At present, the mainstream biodegradable plastics in the market include PLA, PBAT and so on. Each step of the treatment of these biodegradable plastics is very important.JWELL machinery can not only provide customers with excellent extrusion equipment, more is the accumulation of rich process experience.Through in-depth cooperation with leading enterprises in the field of biodegradable materials, JWELL  Machinery has accumulated certain process experience and technical foundation in the PLA and PBAT fields, so as to better provide customers with high-quality solutions and create more value.

PLA2

PBAT sheet2


PLA sheet2

The complete set of biodegradable plastic equipment provided by JWELL Machinery provides mature, stable and high-quality overall extrusion solutions for customers in the fields of agriculture, food packaging, tableware, logistics, 3D printing materials and medical and health care.

PLA 3D Printing

Medical tube pipe

JWELL Machinery provides the PLA biodegradable material blending modification service for the development and production of fully degradable catering products.While improving the high temperature resistance of PLA materials, the production efficiency is greatly improved, and the impact on the environment after disposable tableware is reduced, promoting the sustainable development of the plastics industry.From material conveying processing, feeding, extrusion, underwater granulation, vibration screening to dry post-processing and packaging, to ensure long-term stable production and technical support.

Bio degradable material2


ផ្លុំផ្សិត

Over the years, JWELL Machinery has always been committed to leading the sustainable development of rubber and plastic industry.In the field of degradable plastics, JWELL Machinery innovates and develops innovative applications of biodegradable materials blending modification, making a contribution to the cause of global environmental protection.

TPU sheet

PLA sheet3
ប្រភេទក្តៅ